V Festival fi de curs (2012)

· Almudena Ferreira

«Missió: Portar la música a l’univers». V Festival fi de curs, any 2012.